Az oldal teljes funkcionalitásának eléréséhez engedélyezni kell a JavaScriptet. Itt találhatók az instrukciók, hogy hogyan engedélyezheti a JavaScriptet a böngészőjében.

English

A képen egy kézben tartott, grafikont ábrázoló mobiltelefon látható

Tudástár (Tudta?)
  • A széles sávról és a sávszélességről

  • A Szélessáv.net szolgáltatásról

  • A mérésekről

  • A webhely használatáról

  • A jogi kérdésekről és a panasztételről

  • Fogalomtár

Kérdése van?

Mire kötelezi a jogszabály a szolgáltatókat?
Mi van, ha alacsonyabb sebességet mérek, mint amit a szolgáltató ígért?
Elfogadja-e a szolgáltató Szélessáv.net méréseit, ha panaszt teszek?
Mit tegyek, ha a szolgáltató a kifogásaimra nem válaszol vagy nem tesz semmit?
Felmondhatom-e a szerződést, ha az eredményeim szerint a szolgáltató rendszeresen nem teljesíti a garantált sebességet?

Felhasználási feltételek és jogi nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a www.szelessav.net honlapon regisztrálók által megadott személyes adatok kezelése során mindvégig az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával jár el.

A regisztráció során megadott személyes adatokat (felhasználónév, e-mail cím) az NMHH az érintettek önkéntes és tájékozott hozzájárulása alapján, kizárólag a Szélessáv Program céljainak teljesülése érdekében, és a mérési eredmények figyelemmel kísérésének biztosítása, valamint a regisztrálókkal való kapcsolattartás céljából kezeli, harmadik személynek nem adja át.

Érintett személyes adatai kezeléshez adott hozzájárulását a szelessav.net weboldalon történő bejelentkezése után az Adataim szerkesztése, módosítása című weblapon található, Profil törlése (Fiók törlése) funkció indításával tudja bármikor visszavonni.

A Szélessáv.net internetes oldalainak használati feltételei és az oldalak használatának jogi szabályozása

Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Szélessáv.net weboldal böngészése ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.

Az NMHH a jelen kiszolgálón (továbbiakban „kiszolgáló”) megjelenő dokumentumok (továbbiakban „oldalak”) használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

  • Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.
  • Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni
  • Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható az NMHH előzetes írásbeli engedélye nélkül. A szelessav.net domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az NMHH előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

A honlapon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.

Az NMHH írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Az NMHH engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Az NMHH fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. Az NMHH nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. Az NMHH kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért. Az NMHH nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a „jelen állapotában”, minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az NMHH nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat). Az NMHH ugyanakkor felelősséget vállal a jogszabályokból eredő közzétételi kötelezettség alapján megjelentetett információknak a közzététel időpontjában fennálló helytállóságáért.